KCHF

Prihlasovanie na skúškyÚdaje o majiteľoviÚdaje o vodičovi


Vyhlasujem, že poznám skúšobný poriadok, a že sa mu podrobujem.
Prihláseného psa/suku predvediem sám, alebo ho dám predviesť splnomocneným zástupcom.
Ručím za škody spôsobené mojím psom/sukou.
Ako dotknutá osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam svoj súhlas
Klubu chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov (ďalej len „KCHAJD“), Štefánikova 10, Bratislava 811 05,
na spracovanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, email, telefonicky kontakt,
ktoré sú uvedené v “Prihláške na skúšky poľovných psov”. Súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov:
(meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok na webovej stránke "KCHAJD" http://www.kchajd.sk/
resp. webových stránkach ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu alebo Slovenskej poľovníckej komory.
Ďalej súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok v špecializovaných periodikách "KCHAJD",
periodikách ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory a ich zmluvných partnerov. resp. v iných médiách na propagáciu tejto akcie a klubu KCHAJD.