KCHF

Bonitácia farbiarov


Údaje o farbiaroviÚdaje o majiteľoviZaslanim prihlášky udeľujete súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov
poskytnutých Klubu chovateľov farbiarov (ďalej len „KCHF“), Štefánikova 10, Bratislava 811 05 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom zverejnenia osobných údajov v zozname absolvovaných bonitácii, ktoré sa zverejňujú na webovej stránke KCHF http://www.klubchovatelovfarbiarov.sk/
Obsah použitých osobných údajov tvorí:
meno a priezvisko, titul obec trvalého pobytu